1. Er zijn drie belangrijke pensioenregelingen: die voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, waaronder statutair benoemde ambtenaren vallen. Deze drie specifieke pensioenstelsels verschillen zowel wat betreft de bijdragen als de toegekende pensioenen. Maar sommigen stellen de financiële levensvatbaarheid van ons pensioenstelsel in vraag. Zal ons systeem nog wel levensvatbaar zijn in de toekomst? De eerste pijler moet aan de volgende uitdagingen voldoen: financiële duurzaamheid, sociale toereikendheid en billijkheid. Maar ligt de oplossing voor de levensvatbaarheid van ons systeem niet in de 2e en 3e pijler?

2. De verzekeringssector is bij uitstek geschikt om duurzaamheid te bevorderen, omdat het de kerntaak van de sector is om te zorgen voor een stabiel bestaan voor de mensen wier risico's worden gedekt. Maar wat betekent het voor een verzekeraar om duurzaam te zijn? In termen van zijn externe beleid, de verzekeringsproducten die hij op de markt brengt, zijn relatie met de verzekerden, zijn distributienetwerk en zijn aandeelhouders. Het begrip duurzaamheid kan op verschillende manieren worden toegepast, met uiteenlopende gevolgen.

Al meer dan 30 jaar faciliteert DECAVI op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector, door onder andere de oplossingen te bespreken die binnen de sector aan klanten worden voorgesteld.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen, die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten, verder uit te werken.

Namens DECAVI en DPAM, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner
CEO Decavi

BulletDecavi.png Meer weten over DECAVI
BulletDecavi.png Meer weten over DPAM
BulletDecavi.png Meer weten over WikiTree

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Locatie : Degroof Petercam Asset Management, Guimardstraat 18, 1040 Brussel

19 september 2024
Is ons pensioenstelsel nog levensvatbaar ?

Sprekers:

- Hans Bevers, Chief Economist, Bank Degroof Petercam: “Macro-economische inleiding: de budgettaire kosten van de vergrijzing in perspectief”

- Pierre Devolder, Professor, UCL: “Is de eerste pijler levensvatbaar en billijk ?”

- Bart Vandermeiren, Directeur Levensverzekeringen, Assuralia: “Aanvullende pensioenen als deel van de pensioenoplossing ?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Zijn de macro-economische vooruitzichten gunstig voor pensioenen ?

  • Is ons pensioenstelsel nog levensvatbaar ?

  • Is ons pensioenstelsel billijk ?

  • Zijn de 2e en 3e pijler de ideale oplossing ?

28 november 2024
Hoe kan duurzaamheid worden toegepast in de verzekeringssector ?

Sprekers:

- Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist, DPAM: “Klimaatoverwegingen integreren in portefeuillebeheer”

- Laurent Goudemant, Executive Director Life, en Benoit Wauters, Sustainability Manager, Belfius Insurance: “Hoe kan het begrip duurzaamheid worden toegepast op een verzekeraar ?”

- Patrick Cauwert, CEO, Feprabel: “Hoe kan het begrip duurzaamheid worden toegepast op een tussenpersoon ?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Wat betekent duurzaamheid voor een verzekeraar ?

  • Hoe kan het begrip duurzaamheid worden toegepast op verzekerden ?

  • Wat betekent duurzaamheid voor tussenpersonen ?

  • Wat zijn de gevolgen voor verzekeringsproducten ?23 oktober 2024
20ste Insurance CEO Event Decavi

Welke uitdagingen binnen deverzekeringen ?
De visie van 3 CEO’s binnen onze sector : Allianz Benelux, Athora Belgium en P&V Groep !

Contact

Laurent Feiner, CEO Decavi
T: 0495/51.43.40
[email protected]
www.decavi.be