1. We ondergaan momenteel een sterke stijging van de inflatie, die haar hoogste niveau sinds 2008 heeft bereikt. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de energieprijzen (aardgas, elektriciteit, enz.). De gezondheidsindex (die met name wordt gebruikt voor de indexering van de huurprijzen) en de afgevlakte gezondheidsindex, die als basis dient voor de indexering van de pensioenen, de sociale uitkeringen en de lonen, vertonen eveneens belangrijken stijgingen.

Verschillende factoren verklaren deze inflatie: de monetaire en budgettaire steun van de Staten tijdens de Covid-crisis, die gezorgd heeft voor een koopkrachtstijging van de gezinnen. Er is ook een zeker inhaaleffect van de consumptie na de lockdowns. De invasie van Oekraïne heeft deze situatie alleen maar verergerd.

Deze inflatiegolf en de lage rentevoeten op spaarproducten van banken en verzekeraars leiden tot een fors koopkrachtverlies voor de Belgische spaarders. Wat kunnen we doen in deze nieuwe economische situatie. Welke producten kunnen we nog aanbieden die aantrekkelijk zijn voor verzekeringnemers en spaarders?

2. De verzekeringssector is bij uitstek geschikt om duurzaamheid te bevorderen, aangezien zijn kerntaak erin bestaat de klanten een stabiel bestaan te verzekeren. Onlangs is een aantal verordeningen ingevoerd, met name de Europese verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR) 2019/2088, die op 10 maart 2021 in werking is getreden. Het is de bedoeling miljarden euro’s te versluizen naar duurzame investeringen. Het zal het mogelijk maken of een beleggingsstrategie duurzaam is. Een aandachtspunt blijft natuurlijk het vermijden van "greenwashing". Maar hoe kan deze verordening in de praktijk worden uitgevoerd?

Al 30 jaar faciliteert DECAVI op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector, door onder andere de oplossingen te bespreken die binnen de sector aan klanten worden voorgesteld.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten verder uit te werken.

Namens DECAVI en Degroof Petercam Asset Management, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner
CEO Decavi

BulletDecavi.png Meer weten over DECAVI
BulletDecavi.png Meer weten over Bank Degroof Petercam
BulletDecavi.png Meer weten over WikiTree
BulletDecavi.png Meer weten over CAPCO
BulletDecavi.png Meer weten over CLEARWATER Analytics

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Locatie : Degroof Petercam Asset Management, Guimardstraat 18, 1040 Brussel
Als een seminaire niet fysiek kan doorgaan (vanwege het coronavirus), dan wordt die sessie omgezet naar een webinar. U ontvangt dan ter compensatie de gratuiteit voor 2 extra deelnemers (op naam van uw bedrijf) voor dit webinar.

29 September 2022
Stijgende inflatie: wat zijn de gevolgen voor verzekeringsproducten?

Sprekers:

- Hans Bevers, Chief Economist, DPAM : "Naar een voortdurende stijging van de inflatie?"

- Jean-Marie Bollen, Managing Director, CCO Sales & Marketing, Federale Verzekering : “Wat is de impact van de inflatie op het aanbod van verzekeringsproducten met gegarandeerde rentevoet (tak 21)?"

- Fabian de Bilderling, Voorzitter, IA|BE : “Inflatie, verzekeringen en pensioenen: welke mix op lange termijn?"


Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Zal deze inflatie zich vertalen in een aanhoudende stijging van de rentevoeten?

  • Welk effect zal de opflakkering van de inflatie hebben op tak 21 en op de reserves van de verzekeraars?

  • Zijn er alternatieven voor het aanbod van verzekeringsproducten?

  • Zullen de Solvency 2-regels worden versoepeld om verzekeraars aan te moedigen meer in aandelen te beleggen en de verzekerden meer rendement te bieden?

17 November 2022
Duurzame ontwikkeling: hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk om te zetten?

Sprekers:

- Gerrit Dubois, SRI Specialist, DPAM : “Welke impact heeft de SFDR-verordening op duurzaamheidsverslaggeving?"

- Sébastien Wolff, Policy Offer, FSMA : “Duurzame ontwikkeling en nieuwe regelgeving: welke praktijken?”

- Patrick Cauwert, CEO, Feprabel : “Wat is het "duurzame" effect van MIFID 2 op tussenpersonnen?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Wat is de impact van de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation)?

  • Hoe kunnen duurzaamheidscriteria in de praktijk worden gebracht (via een label)?

  • Wat is het "duurzame" effect van MIFID 2 op tussenpersonnen?

  • Duurzaamheid: naar een mentaliteitsverandering bij de verzekerden?13 Oktober 2022
18de Insurance CEO Event Decavi

Welke uitdagingen binnen de verzekeringen? De visie van 3 CEO’s binnen onze sector : Baloise, Belfius Insurance en Federale Verzekering !

Contact

Laurent Feiner, CEO Decavi
T: 02/520.72.24 – 0495/51.43.40
[email protected]
www.decavi.be