FR  |  NL

De verzekeringssector en het bankwezen staan momenteel voor grote uitdagingen. We kunnen onder andere de consolidatiegolf in de financiële sector en die van digitalisering vermelden.

1. Men observeert al jaren een stijgende trend van fusies en overnames in de verzekeringssector. Onlangs werd Generali gekocht door het buitenlands conglomeraat Atora. Ook Belgische verzekeraars worden door beleggingsfondsen overgenomen, en er zijn op het ogenblik nog andere dossiers lopende. Wat zijn de succesfactoren die een dergelijke koop/verkooptransactie bepalen? Wat zijn de motivaties van potentiële kopers en verkopers? Is er een verder consolidatie te verwachten op de Belgische markt? En wat is de impact op producten en klantenrelaties?

2. Een andere grote uitdaging voor verzekeraars is de digitale transformatie. Nieuwe technologieën wijzigen fundamenteel de verzekerings- en bankactiviteiten, zowel op vlak van distributienetwerken, producten, prijzen en diensten.

Begrippen als Blockchain, Internet of Things, Artificial intelligence zijn niet langer onbekend binnen de verzekeringswereld. Welke impact zullen deze nieuwe technologieën hebben op de investeringen, en de aangeboden diensten en producten? Welke evoluties kunnen we verwachten in de nabije toekomst?

Verschillende bank- en verzekeringsspecialisten zullen dieper ingaan op deze zaken (consolidatie in de sector en digitalisering/insurtech), en ook hun visie delen over de te verwachten gevolgen voor de verzekeringssector.

Al meer dan 25 jaar faciliteert DECAVI op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector, door onder andere de oplossingen te bespreken die binnen de sector aan klanten worden voorgesteld.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Willis Towers Watson en Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten verder uit te werken.

Namens DECAVI, Willis Towers Watson en Degroof Petercam Asset Management, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Locatie : Banque Degroof Petercam -
Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel

WebButton.png

13 Maart 2019 

Fusies en overnames: drivers en succesfactoren in de verzekeringssector


Sprekers:

- Bruno Colmant, Head of Macro Research, Bank Degroof Petercam: «Consolidatie: tendens en impact op onze maatschappij»

- Brian Shea, Head of Willis Towers Watson Securities EMEA (Head of insurance transactions): «The Mergers & Acquisitions landscape: drivers, players, and success factors»

- Chris Milner, Managing Director van EICG (private equity investor): «A practitioner perspective on Mergers & Acquisitions»

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:
  • Waarom besluit men een verzekeringsmaatschappij te kopen of te verkopen ?

  • Hoe worden internationale markten geconfronteerd met dit fenomeen ?

  • Welke zijn de factoren voor een succesvolle fusie en / of overname ?

  • Wat zijn de ervaringen van potentiële investeerders op dit gebied ?

16 Mei 2019 

Insurtech en verzekeringen (blockchain, Internet of things…): evolutie en impact op de verzekeringssector?

Sprekers:

- Magdalena Ramada, Head of R&D, Willis Towers Watson: «Insurtech: how technology is shaping the insurance sector?»

- Jonathan Hewett, Chief Marketing Officer of OctoTelematics: «Telematics: Overview of solutions and applications»

- M. Daman, CEO, Insurance People: «Impact van nieuwe technologieën op de toekomst van de klantrelatie (service, marketing, distributienetwerk...) in de verzekeringssector?»

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:
  • Zal digitalisering een revolutie veroorzaken in de verzekerings-en financiële sector ?

  • Welke impact hebben onder andere blockchain, internet of things en artificial intelligence op verzekerings- en financiële producten ?

  • Welke impact op de klantrelatie en de kwaliteit van de dienstverlening ?

  • Welke impact op distributienetten ?

12 Juni 2019

15de Insurance CEO Event

Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ? De visie van 3 CEO’s binnen onze sector : Allianz, Axa, NN !

Klik hier voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Laurent Feiner, CEO de DECAVI

T: 02/520.72.24 – 0495/51.43.40

laurent.feiner@decavi.be

Decavi