1. De geopolitieke context is momenteel zeer onzeker: de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de spanningen tussen de VS en China geven vorm aan een nieuwe wereld. Het belang van geopolitiek in de bedrijfsstrategie is op het hoogste niveau sinds een generatie: managers moeten opportuniteiten en politieke risico's beheren.

De huidige geostrategische omgeving stelt regeringen dan ook voor een reeks belangrijke uitdagingen: energiezekerheid, milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen (ESG), inflatie, levering van essentiële hulpbronnen, voedselonzekerheid...

Hoe kunnen verzekeraars in deze onzekere context geopolitieke analyses integreren in hun bestuur, bedrijfsmodellen en strategieën (verhoogd oorlogsrisico, stijgende inflatie en rente, aanbieden van producten met gewaarborgde rentevoeten...)? Door geopolitieke analyse in hun DNA te integreren, zullen bedrijven in een turbulente geopolitieke omgeving een cruciaal voordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten. Hoe komen we daar?

2. De verzekeringssector is bij uitstek geschikt om duurzaamheid te bevorderen, aangezien zijn kerntaak erin bestaat de mensen wier risico's hij dekt een stabiel bestaan te verzekeren. Terwijl de strijd tegen klimaatverandering al lang centraal staat in het energiebeleid, is decarbonisatie recentelijk een doelstelling van regeringen en bedrijven geworden.

Het gaat om alle maatregelen en technieken die zijn ingevoerd om de koolstofvoetafdruk van een bedrijf, een bedrijfstak, een land of een economie te beperken. Bedrijven verminderen bijvoorbeeld hun koolstofvoetafdruk door een einde te maken aan activiteiten met een hoge CO₂-uitstoot, groene obligaties te kopen of te investeren in hernieuwbare energie.

Hoe positioneren verzekeraars zich ten aanzien van decarbonisatie? Welke concrete maatregelen zijn in dit verband genomen? En vooral op het gebied van verzekeringsoplossingen?

Al meer dan 30 jaar faciliteert DECAVI op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector, door onder andere de oplossingen te bespreken die binnen de sector aan klanten worden voorgesteld.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten verder uit te werken.

Namens DECAVI en Degroof Petercam Asset Management, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner
CEO Decavi

BulletDecavi.png Meer weten over DECAVI
BulletDecavi.png Meer weten over Bank Degroof Petercam
BulletDecavi.png Meer weten over WikiTree

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Locatie : Degroof Petercam Asset Management, Guimardstraat 18, 1040 Brussel

28 September 2023
Hoe de onzekere geopolitieke context te integreren in het bestuur van verzekeraars ?

Sprekers:

- Hans Bevers, Chief Economist, Bank Degroof Petercam: “Macro-economisch perspectieven: tijdperk van verandering of verandering van tijdperk?”

- Eddy Vanbeneden, Head of Analytics Europe, Guy Carpenter: “Geopolitieke risico's: welke oplossingen via herverzekering?”

- Fabian de Bilderling, Director Development, Wikitree Group & Voorzitter IA|BE: “Geopolitieke risico's: hoe gaan verzekeraars met dit risico om?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Is de onzekere geopolitieke context een grote uitdaging?

  • Hoe kunnen verzekeraars daarmee omgaan?

  • Wat zijn de gevolgen voor de verzekeringsproducten van verzekeraars en hun concurrentiepositie?

  • Hoe kan de onzekere geopolitieke context worden geïntegreerd in het bestuur van verzekeraars?

15 November 2023
Decarbonisatie: welke concrete maatregelen op verzekeraarsniveau ?

Sprekers:

- Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist, DPAM: “De integratie van klimaataspecten in portfolio beheer”

- Bruno Colmant Member of the Royal Academy of Belgium: “Wat zijn de uitdagingen voor verzekeraars (klimaatproblematiek)?”

- Stéphane Willem, Head of Investment Strategy & Jean-Marc Cornet Chief Investment Officer, Allianz Belgium: “Welke concrete maatregelen?”

- Wim Vermeir, CIO, AG: “Welke concrete maatregelen?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Decarbonisatie: een grote uitdaging voor onze samenleving en onze bedrijven?

  • Wat zijn de uitdagingen voor verzekeraars (klimaat)?

  • Welke concrete maatregelen nemen de verzekeraars?

  • Wat zijn de gevolgen voor verzekeringsproducten?5 Oktober 2023
19de Insurance CEO Event Decavi

Welke uitdagingen binnen de verzekeringen?
De visie van 3 CEO’s binnen onze sector : Baloise, Monument Assurance Belgium en NN Insurance Belgium !

Contact

Laurent Feiner, CEO Decavi
T: 0495/51.43.40
[email protected]
www.decavi.be