De verzekeringssector is bij uitstek geschikt om duurzaamheid te bevorderen, aangezien zijn kerntaak erin bestaat de mensen wier risico's hij dekt een stabiel bestaan te verzekeren.

1. Het hoeft geen betoog dat een 'simpel' virus enorme gevolgen heeft gehad. Vandaag kunnen we ons afvragen of deze historische periode voor ingrijpende wijzigingen zal zorgen of kan alles weer het oude worden wanneer het herstel en de heropleving beginnen ?

In deze turbulente en onzekere tijden die we vandaag doormaken, dienen beleggers en bedrijven hun portefeuilles, activiteiten en operaties en dergelijke tegen het licht te houden. De integratie van ESG-uitdagingen (duurzame en verantwoorde beleggingen) kan een aanzienlijk competitief voordeel opleveren.

Het is een structurele trend voor de ene en de andere krijgt erdoor de wind in de zeilen, dit was al zo voor de lockdown. Hoe zal dit evolueren, komen er eventuele wijzigingen, en hoe zullen de algemene prestaties er in de toekomst uitzien ?

2. De schuchtere politieke vooruitgang op nationaal niveau (ondertekening van de akkoorden van Parijs, publicatie van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling), de grote stappen voorwaarts in Europa (Green deal, duurzame financiering...) en vooral de uitvoering, sinds 10 maart 2021, van de Europese verordening 2019/2088, genaamd Sustainable Finance Disclosure (SFDR), verplicht financiële spelers en verzekeraars voortaan om hun verbintenissen op het vlak van duurzaamheid in hun investeringen openbaar te maken. Van nu af aan moeten de financiële actoren het begrip duurzaamheid dus ook in hun bestuur integreren.

Al 30 jaar faciliteert DECAVI op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector, door onder andere de oplossingen te bespreken die binnen de sector aan klanten worden voorgesteld.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten verder uit te werken.

Namens DECAVI en Degroof Petercam Asset Management, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner
CEO Decavi

BulletDecavi.png Meer weten over DECAVI
BulletDecavi.png Meer weten over Bank Degroof Petercam
BulletDecavi.png Meer weten over WikiTree

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Locatie : Degroof Petercam Asset Management, Guimardstraat 18, 1040 Brussel
Als een seminaire niet fysiek kan doorgaan (vanwege het coronavirus), dan wordt die sessie omgezet naar een webinar. U ontvangt dan ter compensatie de gratuiteit voor 2 extra deelnemers (op naam van uw bedrijf) voor dit webinar.

23 September 2021
Duurzaam beleggen : een concurrentiële uitdaging ?

Sprekers:

- Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist, Degroof Petercam Asset Management: “Heeft duurzame ontwikkeling (eindelijk) haar plaats verworven binnen de financiële wereld? Waar staan we vandaag en wat kan er in de toekomst verwacht worden?”

- Stéphane Willem, Head of Investment Strategy & Jean-Marc Cornet, Chief Investment Officer, Allianz Belgium: “Laat duurzaam investeren een onderneming toe een doorslaggevend concurrentievoordeel te tonen?”

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Duurzame ontwikkeling, een doelstelling die in alle omstandigheden moet worden nagestreefd?

  • Presteren de meest duurzame bedrijven beter?

  • Laat duurzaamheid een onderneming toe een doorslaggevend concurrentieel voordeel te tonen?

  • Zal de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 een beslissend keerpunt voor de toekomst vormen in het beleggingsbeleid van de verzekeraars?

3 November 2021
Duurzaamheid : welke uitdagingen en opportuniteiten voor verzekeraars ?

Sprekers:

- Jean-Marc Gollier, Advocaat, Eubelius: “Duurzaamheid: welke verplichtingen voor verzekeraars?"

- Jean Hilgers, Executive Director, Nationale Bank van België: “Duurzaamheid: welke visie?"

- Sébastien Wolf, Policy Offer, FSMA : “Nieuwe regelgeving: welke gevolgen voor verzekeringsproducten?"

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:

  • Welke verplichtingen hebben verzekeraars nu op het gebied van duurzaamheid?

  • Hoe kan het begrip duurzaamheid worden geïntegreerd in het bestuur van verzekeraars?

  • Kunnen we een alternatief belastingstelsel verwachten in termen van duurzaamheid?

  • Zal de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 een beslissend keerpunt voor de toekomst vormen in het bestuur van de verzekeraars?13 Oktober 2021
17de Insurance CEO Event Decavi

Welke uitdagingen binnen de verzekeringen? De visie van 3 CEO’s binnen onze sector : AG, Ethias en KBC !

Contact

Laurent Feiner, CEO Decavi
T: 02/520.72.24 – 0495/51.43.40
[email protected]
www.decavi.be